Røde Kors-huset, Sandvika. Møteromsbestilling

Velkommen, Logg inn

NB! Hvis møtet/arrangementet blir avlyst, husk å
slette bestillingen slik at lokalene blir frigjort. Husk også å logge deg ut når du er ferdig. Takk!

21 - 27 Juni

BRUKSANVISNING

Logg inn

Velg 'Ukeplan'

Velg møterom fra 'drop down' meny til høyre for 'Ukeplan'

Velg ønsket møtedato fra kalenderen

På skjermen, klikk på klokkeslett for når møtet skal begynne

På bookingskjemaet,
kontroller at du har valgt riktig møterom og dato

Legg inn 'starttid' og 'endetid'

I 'Navn/avd' feltet, skriv inn navnet ditt og/eller avdeling og telefonnr; evt. en kort beskrivelse av møtetemaet

'Tilleggsinformasjon' kan brukes til å skrive inn noter/huskelapper osv. ifm møtet. Innholdet i dette feltet er privat

Hvis den samme bestillingen skal gjentas f.eks hver uke, bruk 'Ganger' feltet til å indikere hvor mange ganger den skal legges inn og klikk på ønsket tidsintervall

'Send e-post bekreftelse til'. Her kan du skrive inn e-post adressene til andre som skal holdes informert om møtet

Trykk på 'Bestill'

Kontroller at innholdet er korrekt (trykk på 'E' for å editere eller 'X' for å slette)

LOGG UT

Systemet sender en bekreftelse om møtet eller arrangementet til e-post adressen din

 
'Muligheten' (20)

'Muligheten' (20)

Kapasitet: 0

Utstyr:

Mandag 21
Tirsdag 22
Onsdag 23
Torsdag 24
Fredag 25
Lørdag 26
Søndag 27
08
30
09
30
10

10:00

30
11
30
12
30
13
30
14
30

14:30

15

15:00

15:00

30
16
30
17

17:00

30

17:30

18
30
19
30
20
30
21
30
22
30
23
'Løkkehaven' (15)

'Løkkehaven' (15)

Kapasitet: 0

Utstyr:

Mandag 21
Tirsdag 22
Onsdag 23
Torsdag 24
Fredag 25
Lørdag 26
Søndag 27
08
30
09
30
10
30
11
30
12
30
13
30
14
30

14:30

15

15:00

15:00

30
16
30
17
30
18
30
19
30
20
30
21
30
22
30
23
Humanitet (12)

Humanitet (12)

Kapasitet: 12

Utstyr:

Stort kontor i 1. etg, fordelt over to rom. Har m?tebord og projektor

Mandag 21
Tirsdag 22
Onsdag 23
Torsdag 24
Fredag 25
Lørdag 26
Søndag 27
08
30
09
30
10
30
11
30
12
30
13
30
14
30

14:30

15

15:00

15:00

30
16
30
17
30
18
30
19
30
20
30
21
30
22
30
23
30
Akvariet (10)

Akvariet (10)

Kapasitet: 10

Utstyr:

Stort rom/gang, med biljardbord/m?tebord

Mandag 21
Tirsdag 22
Onsdag 23
Torsdag 24
Fredag 25
Lørdag 26
Søndag 27
08
30
09
30
10
30
11
30
12
30
13
30
14
30

14:30

15

15:00

15:00

30
16
30
17
30
18
30
19
30
20
30
21
30
22
30
23
30
Upartiskhet (kontor)

Upartiskhet (kontor)

Kapasitet: 0

Utstyr:

M?terom, som har m?tebord og to arbeidsstasjoner, i 1. etg

Mandag 21
Tirsdag 22
Onsdag 23
Torsdag 24
Fredag 25
Lørdag 26
Søndag 27
08
30
09
30
10
30
11
30
12
30
13
30
14
30

14:30

15

15:00

15:00

30
16
30
17
30
18
30
19
30
20
30
21
30
22
30
23
30
Nøytralitet (3)

Nøytralitet (3)

Kapasitet: 0

Utstyr:

Lite m?terom, 1. etg, med plass til to personer

Mandag 21
Tirsdag 22
Onsdag 23
Torsdag 24
Fredag 25
Lørdag 26
Søndag 27
08
30
09
30
10
30
11
30
12
30
13
30
14
30

14:30

15

15:00

30
16
30
17
30
18
30
19
30
20
30
21
30
22
30
23
30
Festsalen (75)

Festsalen (75)

Kapasitet: 0

Utstyr:
- Projector/Wall Screen
- Whiteboard
- Broadband (Ethernet)

Tidligere Festsalen, med kapasitet til 75 personer og bordsetning til ca. 50

Mandag 21
Tirsdag 22
Onsdag 23
Torsdag 24
Fredag 25
Lørdag 26
Søndag 27
08
30
09
30
10
30
11

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

30

11:30

12
30
13
30
14
30

14:30

15

15:00

30
16
30
17
30
18
30
19
30
20
30
21
30
22
30
23
Vrimle (10)

Vrimle (10)

Kapasitet: 0

Utstyr:

Oppholdsrom, i 2.etg, med sofagruppe og et par vindusbord

Mandag 21
Tirsdag 22
Onsdag 23
Torsdag 24
Fredag 25
Lørdag 26
Søndag 27
08
30
09
30
10
30
11
30
12
30
13
30
14
30

14:30

15

15:00

30
16
30
17
30
18
30
19
30
20
30
21
30
22
30
23
Uavhengighet (12)

Uavhengighet (12)

Kapasitet: 12

Utstyr:
- Broadband (Wifi)
- Whiteboard
- Broadband (Ethernet)

M?terom og kontorer

Mandag 21
Tirsdag 22
Onsdag 23
Torsdag 24
Fredag 25
Lørdag 26
Søndag 27
08
30
09
30
10
30
11
30
12
30
13
30
14
30
15
30
16
30
17
30
18
30
19
30
20
30
21
30
22
30
23
30
Universalitet (4)

Universalitet (4)

Kapasitet: 0

Utstyr:
- Audio conferencing

Kontor (daglig leder). M?terom med plass til 4 personer

Mandag 21
Tirsdag 22
Onsdag 23
Torsdag 24
Fredag 25
Lørdag 26
Søndag 27
08
30
09
30
10
30
11
30
12
30
13
30
14
30
15
30
16
30
17
30
18
30
19
30
20
30
21
30
22
30
23
30
Enhet (kontor)

Enhet (kontor)

Kapasitet: 0

Utstyr:

Administrasjonskontoret i 2. etg. 3 kontorplasser

Mandag 21
Tirsdag 22
Onsdag 23
Torsdag 24
Fredag 25
Lørdag 26
Søndag 27
08
30
09
30
10
30
11
30
12
30
13
30
14
30
15